Missie en visie Huisartsenpraktijk Haarlem Samen Gezond

De naam van de praktijk is een beknopte samenvatting van onze missie en visie: de huisarts en de patiënt, het team van de huisartsenpraktijk en de huisartsenpraktijk en andere (para) medici, met zijn allen streven we ernaar om de inwoners van Haarlem (Noord) zo gezond mogelijk te houden. Dit vergt inspanning van ons allen en een goede open en eerlijke communicatie.

Per 1 januari 2020 is na een splitsing dokter van Soest verder gegaan onder de naam Huisartsenpraktijk Haarlem Samen Gezond. De Huisartsenpraktijk maakt onderdeel uit van het nieuwe door dokter van Soest opgerichte Haarlem Samen Gezond centrum voor gezondheidszorg en welzijn, waar ook andere zorgverleners werkzaam zijn zoals een diëtiste, (bekkenbodem)fysiotherapeut, logopediste, revalidatie, seksuoloog en verloskundige. Het huidige patiëntenbestand bestaat uit ongeveer 2100 patiënten. Door de splitsing is de praktijk open voor nieuwe patiënten en worden alle inwoners van Haarlem-Noord die al een tijd moeite ervaarden met het vinden van een huisarts bij hen in de buurt, in de gelegenheid gesteld zich ergens in te schrijven. Het streven is weer een normpraktijk te worden met zo’n 2350 patiënten, bij de bouw/ontwikkeling van het centrum is al rekening gehouden met deze groei. Het nieuwe centrum ligt aan een drukke, doorgaande weg en is hierdoor goed zichtbaar. Tevens is het goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer (bushalte voor de praktijk) en zijn er voldoende parkeermogelijkheden. De samenwerking met de apothekers in de regio is prima. De Schoterbos Apotheek bevindt zich aan de andere kant van de kruising.

Wij bieden patiënten kwalitatief goede medische zorg zo dicht mogelijk bij huis. De patiënt staat bij ons centraal. Naast een luisterend oor, kundig advies en/of behandeling, kunnen zij van ons een professionele houding verwachten met een open en eerlijke communicatie, die ook ruimte laat voor feedback. Privacy is voor ons heel belangrijk en wordt door alle werknemers gegarandeerd. Mochten patiënten desondanks toch ergens ontevreden over zijn, verwachten wij dat zij het aan ons terugkoppelen (eventueel via een andere medewerker) en kunnen we ze ook verwijzen naar de website (zie ‘Klachtenregeling‘). We zijn aangesloten bij een klachtenregeling en hebben een regionale klachtenfunctionaris via DOKh. Klachten worden altijd serieus behandeld, klachtenbehandeling is ook een methode om kwaliteit te verbeteren.

Omdat wij een breed scala aan medische competenties bezitten, is ons motto ‘wat hier kan, doen we hier’. Hierbij kunt u onder andere denken aan chirurgische ingrepen, plaatsen van spiralen/hormoonstaafjes. De zogenaamde M&I verrichtingen van een huisartsenpraktijk. Daarnaast bieden we de patiënten de mogelijkheid om op een speciaal spreekuur te komen voor reizigersadvisering en -vaccinatie, als ook rijbewijskeuringen. Er zal dus veel substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn plaatsvinden.

Wij werken evidence based, zoveel mogelijk op basis van reguliere geneeskunde en baseren ons daarbij onder andere op de wetenschappelijke onderbouwing middels de standaarden van de NHG (Nederlands Huisarts Genootschap). Sinds april 2022 zijn wij NHG Geaccrediteerd met een keurmerk. Dit betekent dat de praktijk continu werkt aan naleving van protocollen en verbetering van kwaliteit. Jaarlijks vindt er visitatie plaats en wordt er gecontroleerd of alle afspraken, protocollen en werkwijzen worden nageleefd.

Wij willen meewerken aan de toekomst van de huisartsenzorg: in de nabije toekomst zullen wij weer huisartsen gaan opleiden, ook doktersassistenten en POH-ers bieden wij graag een opleidingsplek.

Wij zijn BIG-geregistreerd en houden ons aan de verplichte nascholings-eisen die voor huisartsen gelden en werken met uitsluitend geschoold personeel. We hebben een praktijkverpleegkundige somatiek in dienst voor aanvankelijk 20 uur per week, een POH Jeugd voor 6 uur per week en een POH-GGZ voor 9 uur per week. Al onze medewerkers werken onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts. Twee dagen per week wordt het spreekuur van de huisarts gehouden door een vaste waarnemer. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een mannelijke collega.

Huisartsenzorg is geen 9:00-17:00 cultuur. Wij kiezen voor een platte organisatiestructuur, waarbij personeel zich mede betrokken voelt en zich vrij voelt ook ideeën te delen. Op gezette tijden zullen er werkbesprekingen gehouden worden. Elk teamlid vormt een belangrijke schakel in het geheel en wordt gewaardeerd in zijn of haar rol. Om onze onderneming gezond te houden is het voor een ieder die hier werkt van belang om een goede balans te bewaren tussen werk en privé. Parttime werken sluit hierbij aan, dit vermindert bedrijfsrisico’s en waarborgt continuïteit. Goede overdracht en overlap van werkdagen is hierbij wel noodzakelijk. In principe moeten ieders werktaken in geval van afwezigheid moeiteloos door een ander teamlid opgepakt kunnen worden.

Bereikbaarheid, service en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Dit realiseren we onder andere door: wachttijden aan de telefoon en in de wachtkamer zo kort en aangenaam mogelijk te maken; bemande balie van 8-17 uur; voldoende vrije spreekuur-plekken op de dag zelf/ruimte voor spoedplekken; gedegen triage systeem (scholing); in de toekomst eventueel een avondspreekuur/vroege ochtendspreekuur; collegiale telefoonlijn naast spoedlijn/normale lijn en herhaalreceptenlijn; overzichtelijke en duidelijke website/praktijkinformatie; mogelijkheid tot online afspraken en e-consult; goede samenwerking met de wijkzorg, het ziekenhuis en paramedische diensten waarvan er diverse disciplines binnen onze praktijk/ centrum werkzaam zijn. De praktijk blijft het gehele jaar open (met uitzondering van nationale feestdagen), bij waarneming streven we zoveel mogelijk naar vaste waarnemers; verzorgde uitstraling van de praktijk en ha medewerkers.

Naast medisch noodzakelijke visites streven we ernaar om bij geboortes en overlijden persoonlijk langs te komen indien gewenst. In verband met toenemende werkdruk lukt het ons niet om patiënten in het ziekenhuis te bezoeken, wel streven we ernaar om patiënten na langdurige opname na ontslag naar huis, thuis te bezoeken. Helaas gaat er wel eens iets mis in de terugkoppeling van de specialist naar ons, mocht de patiënt niets van ons hebben gehoord dan vragen wij de patiënt zelf contact op te nemen met de praktijk.

Met het oog op de continuïteit van de zorg zijn we aangesloten bij het LSP (Landelijk Schakel Punt) waarmee beknopte uitwisseling van medische informatie met garantie van adequate bescherming van privacy mogelijk is. De patiënt moet hier uitdrukkelijk toestemming voor geven. Daarnaast krijgen we altijd bericht als het patiëntendossier door een andere hulpverlener is geraadpleegd.

We hebben geen gewetensbezwaren tegen euthanasie, al blijft dit ook voor de arts een beladen en vaak emotioneel zware handeling. We houden ons strikt aan de wetgeving die hierover bestaat. Ook tegen abortus hebben wij geen gewetensbezwaren, mits voldaan aan de criteria.

We staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. We hebben duidelijke afspraken over het gebruik en herhalen van medicijnen. We zijn bijvoorbeeld terughoudend in het voorschrijven van slaapmiddelen en verslavende medicatie. Wij vinden dat zaken zoals verwijzingen naar een specialist of andere zorgverlener in overleg met de arts moeten plaatsvinden.

Toekomstgericht werken betekent ook duurzaam werken. Denk hierbij aan zorgmail (elektronisch post verwerken en verwijzen), lean werken, maar ook aan het scheiden van afval.

We verwachten van de patiënten:

  • Géén agressie in de praktijk.
  • De patiënt spant zichzelf in om de arts de juiste informatie te geven die zij nodig heeft om haar werk goed uit te oefenen.
  • De patiënt komt op tijd op zijn/haar afspraak of belt tijdig af indien hij/zij onverhoopt verhinderd is.
  • Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar gezondheid, in onze praktijk bieden we de mogelijkheid tot leefstijladvisering en preventieprogramma’s aan.
  • Patiënten bellen zelf voor uitslagen van onderzoeken naar de huisartsenpraktijk. Uiteraard neemt de praktijk het initiatief bij ernstig afwijkende uitslagen.
  • De patiënt heeft ook een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de organisatie van de huisartsenpraktijk.
  • Verwacht mag worden dat adreswijzigingen en verandering van telefoonnummer of woonverband actief worden doorgegeven aan de praktijk.

Haarlem Samen Gezond
Rijksstraatweg 56
2022 DB Haarlem

Bel de huisarts:
023 200 19 20

Bel de huisarts 023 200 19 20