Praktijkondersteuner GGZ

POH GGZ staat voor praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, heeft een eigen spreekuur en rapporteert in uw dossier bij de huisarts. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling), vervolggesprekken bij de POH GGZ en/of online begeleiding. De POH GGZ kan dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • kortdurende behandeling (gemiddeld 5 gesprekken) in de huisartsenpraktijk en/of via internet;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

De vervolggesprekken die u met de praktijkondersteuner hebt, zijn bedoeld om u ondersteuning en handvatten te bieden waardoor uw klachten afnemen of geheel verdwijnen. Soms kan het zijn dat de afname van klachten niet haalbaar is en helpt de praktijkondersteuner u vooral bij het leren omgaan en het leren accepteren van uw psychische klachten.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

Kosten

Gesprekken bij de POH GGZ vallen onder huisartsenzorg. Aan de gesprekken zijn voor u geen kosten verbonden.

Haarlem Samen Gezond
Rijksstraatweg 56
2022 DB Haarlem

Willemijn Seijnder
BIG: 49056856130

Bel de huisarts
023 200 19 20

Bel de huisarts 023 200 19 20