Keuringsarts

MEDISCHE RIJBEWIJSKEURING 

U moet een rijbewijskeuring aanvragen, wat nu?

Voor een rijbewijskeuring bij de keuringsarts vraagt u eerst een gezondheidsverklaring aan. U moet lichamelijk en geestelijk gezond genoeg zijn om uw rijbewijs te halen. Dit checkt het CBR met een gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal aangevraagd worden via www.cbr.nl.

Toch liever op papier? Haal deze dan op bij een CBR-examencentrum of bij uw gemeente. Ons advies is om dit digitaal te doen vanwege de grote drukte bij het CBR. Daarna maakt u een afspraak voor een medische rijbewijskeuring bij de keuringsarts.

Let op! Wij verzorgen alleen de keuringen voor rijbewijs A en B. CDE keuringen kunnen wij helaas niet voor u verzorgen, hiervoor dient u zich te wenden tot een bedrijfs-/ arbo arts.

Bent u jonger dan 75 jaar?

En heeft u een rijbewijs met beperkte geldigheid vanwege uw medische situatie? Ook dan is het soms noodzakelijk om gekeurd te worden. Het CBR zal u hierover berichten. Let op: soms moeten deze keuringen specifiek door een specialist worden verricht.

Bent u 75 jaar of ouder?

Dan zult u naar aanleiding van de ingevulde verklaring altijd een rijbewijskeuring moeten ondergaan bij een onafhankelijk arts, welke het keuringsverslag voor u zal invullen. Indien u één of meerdere vragen van de gezondheidsverklaring met ”ja” heeft beantwoord, dan zullen ook deze vragen door de keuringsarts verder moeten worden toegelicht. Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, in verband met de tijdsplanning.

Voor de keuring neemt u het volgende mee:

 • Het huidige rijbewijs
 • Keuringsformulieren CBR en eventuele aanvullende formulieren met betrekking tot uw medische voorgeschiedenis
 • Een potje verse urine (voor 75+)
 • Een actueel overzicht van uw medicatie
 • Draagt u een bril of gebruikt u contactlenzen? Neem deze dan mee. Houdt u er rekening mee dat u uw lenzen ook uit moet doen tijdens het onderzoek. Neem ook een overzicht mee waarop de sterkte staat vermeld (dit staat op het recept van de opticien of op het doosje van uw lenzen).

Tijdens de rijbewijskeuring zal uw keuringsarts in ieder geval:

 • Het keuringsformulier met u doornemen
 • Uw oogsterkte meten (voor 75+)
 • Uw bloeddruk meten (voor 75+)
 • De urine controleren op de aanwezigheid van suiker (voor 75+)
 • Lichamelijk onderzoek verrichten ten aanzien van het bewegingsapparaat (voor 75+)
 • Uw huidige medicatie met u doornemen
 • Uw eventuele vragen beantwoorden

Indien u uw ZDcode formulier heeft meegenomen, versturen wij meteen tijdens de keuring de formulieren digitaal naar het CBR.

Wanneer kunt u het beste beginnen met de procedure?

Begin in ieder geval 3 tot 4 maanden voor het aflopen van uw rijbewijs met het invullen van de gezondheidsverklaring en de rijbewijskeuring. Bij grote drukte kan de responstijd van het CBR namelijk langer zijn.

Wat zijn de kosten

 • Voor keuringen en onderzoek door een huisarts heeft de NZA een tarief vastgesteld van € 16,92 exclusief BTW per 5 minuten. Dit geldt voor de tijd die de huisarts besteedt aan keuring/onderzoek én de bijbehorende rapportage. De in rekening te brengen tijd wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.
 • Deze kosten dient u zelf met ons af te rekenen en worden dus niet door het CBR betaald.
 • Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag per pin te voldoen.
 • In principe plannen we 15 min voor u in, dit wil zeggen dat u doorgaans niet meer dan € 50,76 excl BTW dient te betalen. De meeste keuringen voor patiënten jonger dan 75 jaar, nemen minder tijd in beslag.

Het maken van een afspraak

Wilt u een keuringsafspraak boeken, of heeft  u nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan: keuring@HaarlemSamenGezond.nl, vermeldt u het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Ook kunt u contact opnemen met 023- 200 1920. Wij zijn u graag van dienst!

Hoe komt de beslissing tot stand
Bij een rijbewijskeuring wordt de informatie waar u ons van voorziet, aangevuld met specifieke bevindingen van het lichamelijk onderzoek, doorgegeven aan het CBR.
Het CBR zal vervolgens met de verstrekte gegevens een oordeel vellen over uw rijgeschiktheid. Als het nodig is zal het CBR u doorverwijzen voor een rijtest. In een enkel geval is aanvullende informatie van een medisch specialist noodzakelijk en zal u hierover bericht ontvangen.
Wij doen nadrukkelijk geen uitspraak over de rijgeschiktheid aan het CBR of aan u. Het CBR zal uw rijgeschiktheid bepalen op basis van de verstrekte gegeven aan de hand van de Regeling eisen geschiktheid 2000.
Mocht u het niet eens zijn met de beslissing, dient u zich dan ook te wenden tot het CBR, omdat wij geen invloed hebben op deze beslissing.

Bel de huisarts 023 200 19 20