• logopediepraktijk

    Malou Meeuwes

Logopedist

Over onze logopediepraktijk

Malou Meeuwes Logopedie is een gespecialiseerde logopediepraktijk op het gebied van taal- en communicatieproblemen bij jonge kinderen (0-6 jaar), eet- en drinkproblemen bij (jonge) kinderen en ondersteunde communicatie (denk aan gebaren/spraakcomputers) voor alle leeftijden.

logopedist

Malou Meeuwes

Logopedist
MSc Logopediewetenschapper
Preverbaal logopedist
Geregistreerd Hanen therapeut
OC-specialist
Instructeur gebarenworkshop

Telefonisch bereikbaar:
06 52 17 19 22

Openingstijden:

  • dinsdagmiddag aan huis
  • donderdag 08.30 – 17.00 uur
  • vrijdagmiddag aan huis

Aanmelden:

Onze locaties:

Haarlem Samen Gezond
Rijksstraatweg 56
2022 DB Haarlem

Naast de praktijklocatie kan ik op indicatie van de verwijzer ook aan huis komen voor logopedische begeleiding.

Logopedist

Specialisaties binnen de praktijk:

  • Taal- en communicatieproblemen bij jonge kinderen (0-6 jaar). Soms gaat het begrijpen van taal en het leren praten niet vanzelf, en komen de eerste woordjes nog niet of later dan bij andere kinderen. Malou Meeuwes Logopedie biedt taal- en  spraakstimulering bij niet tot nauwelijks sprekende kinderen met al dan niet een ontwikkelingsachterstand of syndromale afwijking (denk hierbij aan Downsyndroom, Prader Willi syndroom, Rett syndroom).
    De taal- en spraakontwikkeling kan ook door de ouders en de omgeving van het kind worden gestimuleerd. Voor ouders bied ik het Hanen ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ aan. Daarnaast kunnen ouders en anderen uit de omgeving van het kind een gebarenworkshop volgen.
  • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en kinderen. Wanneer jonge kinderen problemen ervaren bij eten en drinken, kan er preverbale logopedie worden ingezet. Als preverbaal logopedist help ik jonge kinderen (leeftijd circa 0-2 jaar) die problemen hebben bij onder andere het drinken uit de borst, een fles, een beker, het eten van/met een lepel en het kauwen van eten.
  • Ondersteunde communicatie voor alle leeftijden. Wanneer praten (nog) niet lukt, of wanneer anderen jou niet goed begrijpen doordat je bijvoorbeeld minder goed verstaanbaar bent, kunnen er hulpmiddelen worden ingezet om je beter verstaanbaar te maken voor anderen. Zij zullen jou hierdoor beter begrijpen. Deze vorm van hulp noemen we ondersteunde communicatie. Je kunt hierbij denken aan: Nederlands met Gebaren (NmG), communicatiehulpmiddelen zoals: pictogrammen, communicatieknoppen, spraakcomputers en oogbesturing en het inzetten van een gevisualiseerde dagplanning.

Tarieven en vergoeding:

Logopedische zorg wordt in 2021 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Malou Meeuwes Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

De kosten die je maakt voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat je de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed.

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij kinderen worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Opbouw behandeling:

Bel de logopedist 06 52 17 19 22