• revalidatiecentrum

Revalidatiecentrum

Over ons revalidatiecentrum

Medinello is een (tweedelijns) centrum gericht op medisch specialistische pijnrevalidatie. Het gaat om mensen die langdurige pijnklachten hebben op het gebied van bewegen. Deze klachten kunnen voortkomen uit diverse aandoeningen en kunnen gecombineerd zijn met andere psychosociale problemen die de cliënt niet altijd zelf kan oplossen. Om voor Medinello in aanmerking te komen:

  • Heeft u de klachten minimaal drie maanden;
  • Heeft u de ‘gewone medische weg’ bewandeld zonder resultaat;
  • Wordt u doorverwezen door huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
Medinello revalidatiecentrum Haarlem

Het team van Medinello

Ons team bestaat uit revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, manueel therapeuten en psychologen

Medinello Haarlem Noord
088 567 01 15

Medinello Haarlem Zuid
088 567 01 20

Spreekuur:

U heeft een verwijzing nodig van uw arts of specialist om u bij één van onze locaties aan te melden. U kunt uw arts het verwijsformulier in laten vullen en naar ons toesturen per mail of post. Binnen een werkdag na ontvangst zullen wij contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.

Onze locaties:

Haarlem Samen Gezond
Rijksstraatweg 56
2022 DB Haarlem

Medinello Haarlem Noord
H. Swarthstraat 12
2024 HB Haarlem

Medinello Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 32
2035 RC Haarlem

Medinello revalidatiecentrum Haarlem

De revalidatiebehandeling

De revalidatiebehandeling bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben om u beter te leren omgaan met de ervaren pijnklachten en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. De revalidatiebehandeling bestaat uit:

  • Fysieke training op basis van Graded activity
  • Individuele psychologische begeleiding
  • Module Balans in de dag o.l.v. een ergotherapeut
  • Module Ontspanningstherapie
  • Module breineducatie

De behandeling vindt interdisciplinair plaats. Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op. Er wordt vooral gewerkt aan eigen regie, inzicht in pijn acceptatie en het afstemmen van belasting op belastbaarheid.

De revalidatiebehandeling wordt op een intensieve manier aangeboden gedurende 12-16 weken onder begeleiding van een fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut en revalidatiearts.

Vergoedingen:

De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het Medinello programma ingezet worden. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig dan wel gedeeltelijk vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).

Bel het revalidatiecentrum
088 567 01 15 of 088 567 01 20