COVID-vaccinatie campagne belangrijke/aanvullende informatie Haarlem, 08-04-2021

Beste patiënten van Huisartsenpraktijk Haarlem Samen Gezond,

We hebben lang gewacht op de vaccinaties maar onze regio is eindelijk aan de beurt. Hoewel wel de hele organisatie klaar hadden om een zo groot mogelijke risico groep in een keer meteen kunnen vaccineren, heeft de Gezondheidsraad vandaag te kennen gegeven het advies van de EMA niet over te nemen. Hierdoor kunnen wij helaas alleen 60-65 jarigen vaccineren. Doordat we deze uitspraak moesten afwachten gaan de oproepkaarten, met 1 week vertraging, dit weekend op de bus. Wanneer u tot de doelgroep behoort zult u ergens dit weekend/ begin volgende week een brief ontvangen met het logo van het RIVM op de enveloppe.

Het is een heel pakket, we realiseren ons dat het veel leeswerk is, maar het is van groot belang dat u alles doorneemt en de gezondheidsverklaring uiterlijk de ochtend voor de vaccinaties doorneemt en invult.

Er is al maanden allerlei gedoe rond de vaccinaties, ook deze week waren er weer allerlei vragen rondom het AstraZeneca vaccin. Vandaar dit bericht. Wij leggen u straks uit waarom wij denken dat vaccineren- óók met AstraZeneca!- veilig én heel effectief is. Zeker voor uw leeftijdscategorie en risicogroepen!
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk personen zich laten vaccineren. Allereerst om te voorkomen dat u, uw naasten en geliefden ernstig ziek worden, maar ook om onze samenleving te “verlossen” van de strakke coronamaatregelen.

Deze brief is een vooraankondiging van de uitnodigingsbrief en bevat aanvullende praktische informatie en een antwoord op de meeste vragen:

WIE:

Wij hebben nu vaccins beschikbaar voor:

 • personen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960
  Helaas heeft de gezondheidsraad vandaag besloten het advies van de EMA niet over te nemen en besloten dat het vaccin alleen aan patiënten van 60 jaar en ouder mag worden gegeven. Dit maakt dat wij patiënten uit de onderstaande doelgroepen die ook op onze genodigdenlijst stonden, voorlopig nog moeten teleurstellen.
 • personen met ernstig overgewicht (BMI > 40)
 • personen met het syndroom van Down
 • iedereen tussen de 18 en 60 jaar die volgens de richtlijnen in aanmerking komt voor de jaarlijkse griepprik

Patiënten van 65+ zullen door de GGD worden opgeroepen. Er is recentelijk een start gemaakt met de 75-80 jarigen, er wordt steeds met groepen van 5 jaar naar beneden gewerkt.

LET OP:

 • bent u elders al gevaccineerd (via uw werk bijvoorbeeld) en ontvangt u een uitnodiging van ons, geef dit dan zsm door aan de assistente door een bericht in te spreken op de herhaalreceptenlijn/ het versturen van een MGN e- consult (zie ook instructie op de oproepkaart).
 • heeft u recentelijk COVID-19 gehad? Vaccinatie kan pas 4 weken na de 1e ziektedag. Heeft u de afgelopen 6 maanden COVID-19 doorgemaakt, en is dit bij u vastgesteld, dan heeft u aan 1 vaccin genoeg.
 • Heeft u koorts of luchtwegklachten, blijf dan thuis en neem contact op met de praktijk.

WANNEER:

Wij prikken op de volgende data: vrijdag 19 april en vrijdag 2 juli.
De exacte tijd waarop u moet komen staat duidelijk vermeld in de gele balk op de oproepkaart. De vaccins zijn verpakt in flesjes met elk 11 vaccins, die eenmaal klaargemaakt maar een aantal uur houdbaar zijn. We ontvangen een beperkt aantal. Hierdoor vergt het een andere aanpak dan die u van ons gewend bent bij de griepvaccinatie. Dit betekent ook dat wij helaas niet flexibel zijn in de afspraken voor het vaccineren.
Alleen met uw medewerking lukt het ons om de campagne in goede banen te leiden en voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen.

WAARMEE:

U wordt gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin, hier is géén keuze in, andere vaccins zijn NIET beschikbaar! Het vaccin werkt pas echt goed als u 2x bent geprikt met 10-12 weken ertussen. Als u de 1e keer niet komt, gaan we er vanuit dat u de 2e keer ook niet komt. Voor aanvullende informatie betreffende het vaccin en de veiligheid zie verderop onder het kopje veiligheid en- of raadpleeg de bijsluiter: lees de bijsluiter

WAAR:

Net als bij de griepprik van afgelopen winter zullen wij ook nu gaan prikken in de zaal achter de Mariakerk. De ingang bevindt zich aan de Lingestraat 1 (brede witte deur) bij vies weer zal een kleinere deur verderop in de straat geopend zijn zodat iedereen, met voldoende afstand tot elkaar, droog kan wachten.
NB. Probeer zo veel mogelijk met de fiets te komen. Wanneer u met de auto komt, kunt u parkeren op het parkeerterrein van de kerk.

HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP DE PRIK:

 • Neem de bloedverdunners Eliquis, Lixiana, Pradaxa en Xarelto tijdig in, minimaal 6 uur voordat u geprikt wordt.
 • Gebruikt u bloedverdunners via de trombosedienst, vraag de trombosedienst of uw bloed niet te dun is.

NB: in beide bovenstaande gevallen is het belangrijk dat u na het vaccineren de prikplaats ruim 2 min extra afdrukt.

 • Draag makkelijke kleding zodat u uw rechter schouder/ bovenarm kunt ontbloten.
 • Neem de oproepkaart en de ingevulde gezondheidsverklaring mee.

WERKWIJZE TIJDENS DE VACCINATIE:

Alle genodigde patiënten worden op basis van postcode uitgenodigd in groepen van 10 personen per tijdvak van 15 minuten. U kunt buiten/ in de hal wachten.
Bij binnenkomst verzoeken wij u:

 • een mondkapje te dragen
 • uw handen te desinfecteren
 • 1.5 meter afstand te houden van elkaar
 • Uw ingevulde gezondheidsverklaring en de oproepkaart bij de hand te houden

U wordt als groep naar binnen geroepen en verzocht om op een stoel plaats te nemen.

 •  Neem plaats van links naar rechts en van achter naar voren, sluit aan en laat geen tussenliggende stoelen vrij.
 • zorg dat uw rechter bovenarm ontbloot is (tenzij u aan die zijde borstkanker heeft doorgemaakt dan ontbloot u uw linker bovenarm).
 • De gezondheidsverklaringen worden bekeken en u wordt gevaccineerd.
 • Na het vaccineren dient u 15 minuten te blijven zitten. Op dit moment zal een andere groep aan een andere kant van de zaal plaatsnemen en worden gevaccineerd.
 • Op het aangegeven moment verlaat u als groep, op volgorde waarvan u zit, de zaal via de uitgang aan de Diezestraat.

INHOUD VAN DE ENVELOPPE:

Zoals gezegd bevat de enveloppe best een stapel brieven:

 • Uitnodigingsbrief vaccinatie tegen Corona RIVM; met aan de achterzijde
 • Uitleg over toestemming voor Landelijke registratie bij het RIVM
 • Persoonlijke oproepkaart; met aan de achterzijde
 • Informatie over vaccinatie tegen Corona
 • Gezondheidsverklaring

GEZONDHEIDSVERKLARING:

 • Vul de bijgevoegde lijst met vragen over de gezondheid eerlijk in en lees de instructies die erbij staan. Het is mogelijk dat u (nog) niet geprikt kunt worden. Bel dan de praktijk, wij verzoeken u dit respectievelijk donderdagochtend 15 april, of donderdagochtend 1 juli voor 12.30 uur te doen. Zo hebben wij nog ruimte om samen naar de beste oplossing te zoeken of uw plek aan iemand anders te geven. Neem de ingevulde lijst met gezondheidsvragen beide keren mee naar vaccineren.

REGISTRATIE IN LANDELIJK VACCINATIE REGISTER DOOR RIVM: 

 • U wordt gevraagd of u toestemming geeft dat het RIVM u registreert als gevaccineerde. Vul het antwoord in op de oproepkaart. Als u nee zegt, krijgt u ook even goed een vaccin.

Veiligheid:

Waarom vinden wij de corona- vaccinatie belangrijk en veilig?

Wat cijfers:
Momenteel worden iedere week ruim 1500 COVID-19 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. Er overlijden in deze periode iedere week bijna 200 Nederlanders – in en buiten het ziekenhuis- aan de gevolgen van COVID-19. Meestal 70+ ers, maar iedere week toch ook 10-20npersonen in de leeftijd 60-70 jaar. In Engeland en in Israël, ziet men dat de massale vaccinaties de opnamecijfers in de ziekenhuizen drastisch heeft doen dalen.

AstraZeneca is een effectief en veilig vaccin
Een paar weken na de 1e prik bent u al voor 80% beschermd tegen ernstige vormen van de ziekte COVID-19 (ziekenhuisopname noodzakelijk/ overlijden). Na de 2e prik stijgt dit percentage tot vrijwel 100%. U loopt dan nauwelijks meer risico op een ziekenhuis/ IC opname of op het overlijden door COVID-19. Als u na de vaccinatie onverhoopt toch door het Coronavirus besmet raakt (u bent voor 60 % beschermd tegen het krijgen van COVID-19), dan zal de ziekte bij uw dus véél minder ernstig verlopen.

Klachten van de prik zelf:
Er treden vaker dan u gewend bent van de jaarlijkse grieppik, klachten op van de prik zelf maar meestal zijn deze mild. Het gaat dan bijvoorbeeld om 1-2 dagen hoofdpijn, koorts of rillerigheid, pijnlijke spieren en gewrichten en een pijnlijke bovenarm aan de kant waar u geprikt bent. Dit is géén Corona en niet besmettelijk. Het vaccin bevat namelijk géén levende virusdeeltjes. De meeste mensen hebben geen of slechts minimale klachten.

Deze symptomen treden bij alle varianten van COVID-19 vaccins op. Vaak zijn de bijwerkingen na het 2e vaccin wat duidelijker aanwezig, dit komt omdat u lichaam het vaccin dan al herkent van de 1e keer en het afweersysteem meteen aan het werk zet. Wanneer u in het verleden Corona heeft gehad, is de kans aanwezig dat u na de 1e prik al wat meer (milde) bijwerkingen zult hebben zoals hierboven beschreven. Dit kan even vervelend zijn maar is dus NIET erg!

Ernstige bijwerkingen van alle vaccins zijn zeldzaam:
Ieder vaccin- dus óók Pfizer, Moderna en straks Janssen- kent kleine gezondheidsrisico’s. De kans dat u aan een coronavaccinatie komt te overlijden is extreem laag. Uit het onderzoeksverslag van de EMA van vandaag is deze kans nog kleiner dan 1 op de miljoen. (U kunt deze kans vergelijken met de kans dat u gedood wordt door een bliksemflits). Het risico dat u een ernstige vorm van COVID-19 krijgt en daaraan overlijdt is vele malen groter.

Van het AstraZeneca vaccin is deze week onderzocht dat dit vaccin idd ernstige problemen in de bloedstolling kan geven. Hoewel het achterliggende mechanisme nog niet helemaal achterhaald is, lijkt het een afweerrespons van het lichaam te zijn die een atypische heparine- geïnduceerde trombocytopenie achtige stoornis kan uitlokken. Op dit moment zijn er nog geen specifieke risico factoren hiervoor bekend. In Nederland gaat het tot nu toe over 5 personen, waarvan er 1 is overleden. Ook in andere landen gaat het om hele kleine aantallen. De EMA heeft het over 18 sterfgevallen op 25 miljoen mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca. Het stollingsprobleem is dus zeer zeldzaam. Inmiddels weten we dat het, als het al optreedt, in de 1e 2 weken na het vaccineren optreedt. Ook is inmiddels bekend wat te doen om het te behandelen.

Wanneer dient u onmiddellijk medische hulp in te schakelen:
Wanneer een van de volgende symptomen zich voordoen binnen 2 weken na gevaccineerd te zijn met AstraZeneca vaccin, dient u onmiddellijk hulp in te schakelen en te vermelden dat u bent gevaccineerd:

 • Kortademigheidsklachten
 • Pijn op de borst
 • Een gezwollen been (trombose)
 • Aanhoudende buikpijn
 • Neurologische klachten (TIA), inclusief ernstige en aanhoudende hoofdpijn of wazig zicht
 • Kleine bloedinkjes onder de huid buiten de vaccinatieplek (helemaal als deze niet verdwijnen wanneer u er met een glas op drukt)

De EMA is van mening dat de grote voordelen van het vaccineren opwegen tegen de zeer kleine kans op ernstige bijwerkingen die, mits op tijd herkend, goed te behandelen zijn.

Samenvatting:

Datum

 • 16 april
 • 2 juli
Voorbereiding

 • Op oproepkaart invullen of RIVM mag registreren
 • Gezondheidsvragen invullen
 • Wanneer u bloedverdunners gebruikt deze 6 uur te voren innemen/ wanneer u onder controle van de trombosedienst staat INR laten bepalen
 • Trek makkelijk zittende kleding aan zodat u uw schouder/bovenarm snel kunt ontbloten
 • Wij werken op een vaste tijd per groep van 10, wees dus op tijd!
 • Heeft u vragen: stel ze op tijd. Tijdens de het prikken is hier geen ruimte voor

 

Wanneer u geen gebruik wenst te maken van het vaccin:

 •  Geef dit dan uiterlijk 15 april resp. 1 juli voor 12.30 uur aan ons door ovv uw naam, geboorte datum, reden van afmelding en tijdstip van vaccinatie door een bericht in te spreken op de herhaalreceptenlijn/ het versturen van een e-consult via MGN
Meenemen naar vaccinatie

 • Oproepkaart voor de juiste datum
 • Gezondheidsverklaring
 • Eventueel uw medicatielijst
 • Mondkapje

Veiligheid

 •  De voordelen wegen op tegen de zeer zeldzame kans (kleiner dan 1 op de miljoen) op ernstige bijwerkingen
 • In geval van een van de volgende symptomen binnen 14 dagen na de vaccinatie dient u meteen een arts te raadplegen:
 • Pijn op de borst
 • Kortademigheidsklachten
 • Een gezwollen been (trombose)
 • Aanhoudende buikpijn
 • Neurologische klachten (TIA), inclusief ernstige en aanhoudende hoofdpijn of wazig zicht
 • Kleine bloedinkjes onder de huid buiten de vaccinatieplek (helemaal als deze niet verdwijnen wanneer u er met een glas op drukt)
Locatie

De Linge

(Lingestraat 1)


Wij hopen u te begroeten op 16 april én 2 juli!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van huisartsenpraktijk Haarlem Samen Gezond
Geertje van Soest, uw huisarts